Nya riktlinjer från ERC, ILCOR, American Heart Association (AHA).

Nya riktlinjer från European Resuscitation Counsil (ERC), International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) samt American Heart Association (AMHA).

De Svenska riktlinjerna i HLR kommer att uppdateras under 2021 och de följer med stor sannolikhet de förändringar som ovan nämnda gjort i riktlinjerna gällande HLR och första hjälpen.

Här kommer de huvudsakliga förändringarna i kort.

Bröstkompresioner på vuxen

Riktlinjer för barn-HLR

En stor förändring är att 15:2 (15 bröstkompressioner varvas med 2 inblåsningar) rekommenderas även för allmänhet som tränat barn-HLR. Detta var tidigare 30:2. Inom sjukvården har 15:2 gällt sedan tidigare. Syrebrist är den vanligaste orsaken till hjärtstopp hos barn, vilket troligtvis lett till förändringen av förhållandet mellan inblåsningar och bröstkompressioner.

Så här ser de ny riktlinjerna från Illcor, ERC och AMHA ut:

Omfattar åldern 0-18 år. Om barnet är medvetslöst med ingen eller onormal andning, ge 5 inblåsningar direkt, larma 112 och aktivera högtalarfunktionen, samt starta HLR med omväxlande 15 bröstkompressioner och 2 inblåsningar (15:2). Komprimera 1/3 av bröstkorgens höjd vilket motsvarar 4-6 cm djup beroende på ålder. Finns inte någon telefon i närheten ska HLR utföras i en minut innan larm till 112. Finns hjärtstartare tillgängligt, starta och följ råden, men det får inte fördröja start av HLR. Om barnet ser vuxet ut kan teknik för Vuxen-HLR tillämpas (30:2). Har livräddaren inte övat Barn-HLR ska livräddaren larma 112 och starta HLR med omväxlande 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar (30:2).

Förändringar i riktlinjer för vuxen-HLR

Som tidigare betonas vikten av tidig identifiering av hjärtstopp, tidig HLR och tidig defibrillering. Om en person är medvetslös med ingen eller onormal andning, ska man omedelbart larma 112 och aktivera högtalarfunktionen, samt starta HLR. Larmoperatören ger instruktioner om HLR (30 kompressioner och 2 inblåsningar) och informerar var närmaste hjärtstartare finns. Personer som inte är utbildade i HLR eller som inte vill eller kan ge inblåsningar utför endast kontinuerliga bröstkompressioner. Man ska fortsatt komprimera mitt på bröstkorgen med ett kompressionsdjup 5-6 cm och takten 100-120/min. Om det finns hjärtstartare tillgänglig, ska man starta den och följa råden. Minimera avbrott i HLR. Den drabbade ska helst ligga på ett hårt underlag men om man inte kan flytta till hårt underlag, starta HLR och tryck hårdare.

ERC har tagit bort rekommendationen om att individer som har återfått cirkulationen efter ett hjärtstopp, men fortsatt är medvetslösa, ska läggas i stabilt sidoläge. Orsaken är att det kan vara svårt att observera andningen och upptäcka om individen åter drabbas av hjärtstopp vid stabilt sidoläge.

Förändringar i riktlinjer för första hjälpen

Nyheter för första hjälpen är att man endast ska lägga en person som är medvetslös med normal andning i stabilt sidoläge, och att det är viktigt med kontinuerlig uppsikt över individens andning. Individer som drabbas av värmeslag rekommenderas att man på vakna personer försöker sänka kroppstemperaturen under 39 grader C genom att sänka ned personen (upp till halsen) i vattenbad i 1-26 gradigt vatten om det är möjligt Årets riktlinjer fokuserar också mer på okontrollerade blödningar och deras omhändertagande genom direkt tryck samt applicering av tourniquet (avsnörande förband).

Luftvägsstopp

När det gäller luftvägsstopp och individen har blivit medvetslös och HLR har påbörjats, ska man endast titta i munnen vid misstanke om att föremålet kommit upp. En annan viktig information rör mekaniska hjälpmedel som i reklam sägs effektivt kunna suga ut främmande föremål. Här är ILCOR, ERC och Svenska HLR-rådet mycket tydliga i sin avrådan från att använda dessa mekaniska hjälpmedel på grund av avsaknad av evidens samt att man fördröjer start av livräddande insatser som HLR.

HLR-utbildning

Alla medborgare rekommenderas att lära sig rädda liv. I Sverige ingår det i skolans läroplan att eleverna ska lära sig Vuxen-HLR med hjärtstartare. Men behovet av regelbunden HLR-utbildning kan inte nog understrykas men att även icke-tekniska färdigheter övas. För allmänhet kan det handla om vilja att agera i en akut situation.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg

Ring: 08-41049049.

Eller skicka ett meddelande:

Registrera dig FÖR NYHETSBREV

Vi skickar ut information om utbildningar och produkter ca en gång per månad.