Utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa - vuxen

En kurs i första hjälpen till psykisk hälsa där du lär dig förebygga, upptäcka och hjälpa vuxna med psykisk ohälsa.
Toppbetyg på TrustPilot
5/5

Kursbeskrivning

Utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa – vuxen

Första hjälpen-kursen är en 12-timmars kurs som med fördel kan delas upp i moduler anpassat efter deltagarnas möjligheter att avsätta den tid som behövs. Ni lär er om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och  hur du kan se, upptäcka, hantera och förebygga psykiskt ohälsa hos vuxna.

Kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom hos vuxna kan rädda liv och det skapar även förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Kunskapen om om psykisk ohälsa är ofta låg och därför är denna utbildning, MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa en utbildning lämplig för personal och ansvariga inom alla typer av organisationer och arbetsplatser.

Utbildningen första hjälpen till psykisk hälsa använder sig av handlingsplanen BLEUS, Bedömning, Lyssna, Erbjuda, Uppmuntra och Stödja, för att konkretisera och strukturera hur du hjälper personer med psykisk ohälsa på bästa sätt.

I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Vi kommer gärna till er arbetsplats och håller i utbildningen. Begär en offert, vi svarar inom en arbetsdag.

Kursinnehåll

✅ Första hjälpen till psykisk hälsa BLEUS – Bedömning, Lyssna, Erbjuda, Uppmuntra, Stödja.
✅ Psykiatriska tillstånd – depression, ångestsyndrom, beroendesjukdomar med flera.
✅ Kristillstånd: personer som är självmordsnära
✅ Substansrelaterade sjukdomar
✅ Teori blandat med reflektioner, fallövningar, gruppövningar och filmer.

“Kunskap om psykiskt lidande räddar liv och är lika grundläggande som att ha kunskap om hur du utför hjärt-lungräddning.”  – Tomas Persson, Instruktör och ambulanssjuksköterska

Instruktör för kursen första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA

Utbildningen leds av erfaren ambulanssjuksköterska som mött och hanterat psykiskt ohälsa i sitt dagliga arbete.

Målgrupp

MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa riktar sig till ledare inom föreningsliv och personal på alla typer av arbetsplatser där människor träffas.

Lärandemål

Efter utbildningen har du fått kunskap om hur du kan vägleda, upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt vid psykisk ohälsa hos vuxna. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över, eller tills personen fått lämplig professionell hjälp.

Kursdatum

Om vi har inplanerade öppna utbildningar på plats hos oss hittar du dem här. 

Varukorg

Begär en offert

Vi återkommer inom en arbetsdag.

Ring: 08-41049049.

Eller skicka ett meddelande:

Registrera dig FÖR NYHETSBREV

Vi skickar ut information om utbildningar och produkter ca en gång per månad.