MHFA vuxna

En kurs i första hjälpen till psykisk hälsa – vuxna

Kursbeskrivning

Första hjälpen till psykisk hälsa – standard (Vuxen)

Första hjälpen-kursen är en 12-timmars kurs. Den kan ges i olika tretimmarsmoduler anpassat efter deltagarnas möjligheter att avsätta den tid som behövs. Ni lär er om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och  hur du kan se, upptäcka, hantera och förebygga psykiskt lidande hos vuxna.

Kunskap om psykisk ohälsa hos vuxna kan rädda liv och det skapar även förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Kunskapen om psykiska sjukdomar och lidande är ofta låg, därför är denna utbildning, MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa en utbildning lämplig för personal och ansvariga inom alla typer av organisationer och arbetsplatser.

I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Kursinnehåll

 ✅ Första hjälpen till psykisk hälsa BLEUS – Bedömning, Lyssna, Erbjuda, Uppmuntra, Stödja.
✅ Psykiatriska tillstånd – depression, ångestsyndrom, beroendesjukdomar med flera.
✅ Kristillstånd: personer som är självmordsnära
✅ Substansrelaterade sjukdomar
✅ Teori blandat med reflektioner, fallövningar, gruppövningar och filmer.

“Kunskap om psykiskt lidande räddar liv och är lika grundläggande som att ha kunskap om hur du utför hjärt-lungräddning.”  – Tomas Persson, Instruktör och ambulanssjuksköterska

Instruktör

Utbildningen leds av erfaren ambulanssjuksköterska som mött och hanterat psykiskt lidande i sitt dagliga arbete.

Målgrupp

MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa riktar sig till ledare inom föreningsliv och personal på alla typer av arbetsplatser där människor träffas.

Lärandemål

Efter utbildningen har du fått kunskap om hur du kan vägleda, upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt vid psykisk ohälsa hos vuxna. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över, eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp.

Kursdatum

Om vi har inplanerade öppna utbildningar på plats hos oss hittar du dem här.