Första hjälpen - Friluftsliv

Första hjälpen – Friluftsliv ger dig kunskaper om hur du prioriterar och agerar vid akuta olycksfall och sjukdomar, när du befinner dig i skog och mark, långt från samhällets resurser.
Toppbetyg på TrustPilot
5/5

Kursbeskrivning

Utbildningen/kursen i första hjälpen friluftsliv sker utomhus och omfattar både teori och praktik. Vi går igenom bästa sätt att ta hand om skador, psykiska reaktioner och sjukdomsfall av olika slag.

Praktisk träning är en viktig del av kursen. Deltagarna får lära sig många alternativa lösningar för att hantera akuta sjukdomar och skador. Halsdukar, väskor, tröjor och material som finns på plats används för att uppfinna effektiva lösningar för att förebygga och hantera akuta sjukdomar, psykiska reaktioner och skador. Beroende på utbildningens längd tränar deltagarna även på att bygga bårar och andra lösningar som används i övningarna. Fokus ligger på samarbete och att stärka deltagarnas förmåga att med självförtroende och trygghet kunna agera snabbt och effektivt enligt L-ABCDE med färdiga och alternativa lösningar.

Utbildningen kan med fördel anpassas till olika områden som paddling, klättring och fjällvandring. Utbildningen uppfyller då normen för respektive förbund.

Kursinnehåll

✅ Prioritera och agera enligt L-ABCDE
✅ Stoppa blödningar
✅ Psykiska reaktioner
✅ Tourniquet
✅ Transport av skadade
✅ Frakturer
✅ Allergiska reaktioner
✅ Nedkylning
✅ Hjärt-lungräddning
✅ Drunkningstillbud
✅ Luftvägsstopp
✅ Stukningar
✅ Alternativa lösningar

Riktlinjer och normer, Första hjälpen – Friluftsliv

Utbildningen följer inte riktlinjer från enbart en instans utan baseras på riktlinjer, forskning och beprövad erfarenhet från flera instanser.  Svenska Klätterförbundets norm, Svenska Kanotförbundets norm, Statliga Fjäll-ledarnormen, Militär sjukvårdsutbildning, Taktiskt omhändertagande i fält, Röda Korsets och HLR-Rådets certifieringsutbildning, Psykologisk första hjälpen/akut krishantering. Den är framtagen och sammansatt av personer med erfarenhet från militär verksamhet, arbete inom ambulans, aktivt friluftsliv så som forspaddling, havspaddling, klättring, MTB-cykling, vandring m.m..

Lärandemål, Första hjälpen – Friluftsliv

Deltagarna har efter genomförd utbildning kunskaper i hur de på ett effektivt sätt kan förebygga, prioritera och agera vid akut sjukdom, psykiska reaktioner och olycka utan snabb tillgång till samhällets resurser som exempelvis räddningstjänst och ambulans.

Målgrupp, Första hjälpen – Friluftsliv

Kursen riktar sig till ledare inom förening- och friluftsliv. Även privatpersoner som ofta befinner sig i skog eller skärgård har stor nytta av utbildningen som ger deltagarna effektiva verktyg att förebygga och hjälpa personer i nöd. Är ni en grupp som vill utbilda er, klicka på “begär offert” för att få ett kostnadsfritt förslag på pris och upplägg.

Instruktör Första hjälpen – Friluftsliv

Instruktörerna är alla utbildare med lång erfarenhet av utbildning inom första hjälpen och friluftsliv.  Specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård, experter inom vildmark och friluftsliv, Sjuksköterskor med militär bakgrund. Flera av våra instruktörer har erfarenhet av utlandstjänstgöring i otillgängliga områden.  Oftast är två instruktörer med olika expertområden på plats under utbildningen.

Förkunskapskrav Första hjälpen – Friluftsliv

Inga krav på förkunskaper.

Kursdatum

Om vi har inplanerade öppna utbildningar på plats hos oss hittar du dem här. 

Varukorg

Begär en offert

Vi återkommer inom en arbetsdag.

Ring: 08-41049049.

Eller skicka ett meddelande:

Registrera dig FÖR NYHETSBREV

Vi skickar ut information om utbildningar och produkter ca en gång per månad.