MHFA - ungdom

En kurs i första hjälpen till psykisk hälsa – ungdom
Toppbetyg på TrustPilot
5/5

Kursbeskrivning

Första hjälpen till psykisk hälsa – ungdom

Första hjälpen-programmet finns också med särskild inriktning mot ungdomar i åldersgruppen 12-18 år. Ungdomskursen, som är en 14-timmarskurs, är avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar, exempelvis skolpersonal, socialtjänstpersonal eller föräldrar/vårdnadshavare. Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna finns ett avsnitt om ungdomsutveckling, ett om ätstörningar och ett om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. Huvudmålet är på samma sätt som i vuxenprogrammet att lära ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa.

Kursinnehåll

✅ Första hjälpen till psykisk hälsa BLEUS – Bedömning, Lyssna, Erbjuda, Uppmuntra, Stödja.
✅ Psykiatriska tillstånd – depression, ångestsyndrom, beroendesjukdomar med flera.
✅ Kristillstånd: personer som är självmordsnära
✅ Substansrelaterade sjukdomar
✅ Teori blandat med reflektioner, fallövningar, gruppövningar och filmer.
✅ Ungdomsutveckling
✅ Ätstörningar
✅ Reaktioner vid traumatiska händelser

“Kunskap om psykiskt lidande räddar liv och är lika grundläggande som att ha kunskap om hur du utför hjärt-lungräddning.”  – Tomas Persson, Instruktör och ambulanssjuksköterska

Instruktör

Utbildningen leds av erfaren ambulanssjuksköterska som mött och hanterat psykiskt lidande i sitt dagliga arbete.

Målgrupp

MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa – ungdom, riktar sig till vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar, exempelvis skolpersonal, socialtjänstpersonal eller föräldrar/vårdnadshavare.

Lärandemål

Efter utbildningen har du fått kunskap om hur du kan vägleda, upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt vid psykisk ohälsa hos vuxna med hjälp av handlingsplanen (BLEUS). Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över, eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp.

Kursdatum

Om vi har inplanerade öppna utbildningar på plats hos oss hittar du dem här. 

Varukorg

Begär en offert

Vi återkommer inom en arbetsdag.

Ring: 08-41049049.

Eller skicka ett meddelande:

Registrera dig FÖR NYHETSBREV

Vi skickar ut information om utbildningar och produkter ca en gång per månad.