HLR-vuxen

När ett hjärtstopp inträffar är den första minuten livsviktig. Befinner du dig vid den drabbade måste du kunna agera snabbt med effektiv hjärt-lungräddning.

Kursbeskrivning

HLR-vuxen är grundutbildningen i HLR alla borde gå, avsedd för alla personalkategorier på alla olika typer av företag.  Deltagarna lär sig utföra effektiv hjärt-lungräddning på vuxna personer.  Du lär dig kontrollera livstecken, vad som är viktigt vid kontakt med SOS-alarm, effektiv hjärt-lungräddning med inblåsningar och hjärtkompressioner, omhändertagande av medvetslös person samt tekniker för att få upp främmande föremål vid luftvägsstopp.

HLR-utbildningen innehåller också enkla övningar med hjärtstartare samt en genomgång av dess funktion och hur den används på ett säkert sätt.

 

Kursinnehåll

✅ Kontroll av livstecken
✅ Larm, 112
✅ Bröstkompressioner
✅ Inblåsningar
✅ Stabilt sidoläge
✅ Hjärtstartare
✅ Luftvägsstopp

Instruktör

HLR-utbildningen leds av erfaren sjukvårdspersonal och utförs till största del praktisk på övningsdockor. En effektiv och rolig HLR-utbildning.

Lärandemål

Efter utbildningen har deltagarna kunskapen att kunna agera effektivt vid hjärtstopp och luftvägsstopp.

Kursdatum

Om vi har inplanerade öppna utbildningar på plats hos oss hittar du dem här.