Hot & våld

Du lär dig lagstiftningen, risker och andra nödvändiga kunskaper om hot & våld på arbetsplatsen
Toppbetyg på TrustPilot
5/5

Kursbeskrivning

Utbildningen i hot och våld ger deltagarna kunskap i vilka skyldigheter arbetsgivaren har för att undvika och förebygga händelser av hot och våld.

Kursen går igenom attityder, värderingar och upp­fattningar som chefer och anställda har om för­hållandet till säkerhet och arbets­miljö på arbetsplatsen. Vilka risker det finns på olika typer av arbetsplatser och vad du får och inte får göra i händelse av hot och våld. Fysisk och psykisk konflikthantering är också intressanta delar av kursen.

Kursen är teoretisk men kan kombineras med en praktisk övningsdel om uppdragsgivaren så önskar.

Kursinnehåll

✅ Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter.
✅ Säkerhetskultur.
✅ Riskområden.
✅ Vad får ni göra?
✅ Vad bör ni göra?
✅ Konflikthantering.
✅ Fysisk konflikt.

Målgrupp

En utbildning för all personal som kan tänkas utsättas för hot eller våld på arbetsplatsen.

Lärandemål

Efter genomförd utbildning har deltagarna kunskap om vad lagstiftningen säger samt hur de ska agera vid hot eller om de blir utsatta för våld på arbetsplatsen.

Instruktör

Våra instruktörer har stor erfarenhet om ämnet och har tidigare arbetat inom Polisen eller liknande verksamheter.

Kursdatum

Om vi har inplanerade öppna utbildningar på plats hos oss hittar du dem här. 

Begär en offert

Vi återkommer inom en arbetsdag.

Ring: 08-41049049.

Eller skicka ett meddelande:

Registrera dig FÖR NYHETSBREV

Vi skickar ut information om utbildningar och produkter ca en gång per månad.