D-HLR

En kurs för dig som behöver fördjupad kunskap i hur du samarbetar och utför effektiv HLR med hjärtstartare.

Kursbeskrivning

Kursen i D-HLR är har stort fokus på samarbete och hantering av hjärtstartare i händelse av hjärtstopp.

Deltagarna får fördjupad kunskap i hjärtstartarens funktion, säkerhet och service av hjärtstartaren. Utöver de grundläggande momenten i HLR tränas även scenarier som förbereder deltagarna på att hantera situationen vid händelse utav hjärtstopp.  Vi går även igenom den akututrustning som finns tillgänglig på arbetsplatsen, exempelvis syrgas, sug och pocketmask.

Kursinnehåll

✅ Kontroll av livstecken
✅ Larm, 112
✅ HLR
✅ Bröstkompressioner
✅ Pocketmask
✅ Stabilt sidoläge
✅ Hjärtstartare
✅ Luftvägsstopp
✅ Scenarieträning
✅ HLR-test

Målgrupp

Utbildningen är riktad till företag som har en hjärtstartare i sin verksamhet, polis, brandkår, väktare, säkerhetspersonal, personal på evenemang och verksamheter med publik/besökande

Lärandemål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra D-HLR enligt gällande riktlinjer.

Instruktör

Utbildningen leds av erfaren sjukvårdspersonal och utförs till största delen praktiskt på HLR-dockor.

Utrustning

Under utbildningen används professionella övningsdockor. Alla deltagare har varsin docka under de grundläggande momenten. Under scenarieträningen används helkroppsdocka.

Kursdatum

Om vi har inplanerade öppna utbildningar på plats hos oss hittar du dem här.