MHFA - äldre

En kurs i första hjälpen till psykisk hälsa – Äldre
Toppbetyg på TrustPilot
5/5

Kursbeskrivning

MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre

Numera finns även en version av Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre. Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och framåt. Kursen är en 12-timmarskurs som behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur du kan upptäcka dessa. I kursen behandlas även demenssjukdomar, Parkinsons sjukdom, konfusion/delirium, samt matproblem och undernäring. Fokus i programmet är, som i övriga MHFA-kurser, handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med tydliga problem.

Kunskap om psykisk ohälsa hos vuxna kan rädda liv och det skapar även förutsättningar för bra livskvalitet. Kunskapen om psykiska sjukdomar och lidande är ofta låg, därför är denna utbildning, MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa en utbildning lämplig för personal och ansvariga inom personal och ansvariga inom alla yrken där personalen möter äldre personer..

I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Kursinnehåll

✅ Första hjälpen till psykisk hälsa BLEUS – Bedömning, Lyssna, Erbjuda, Uppmuntra, Stödja.
✅ Psykiatriska tillstånd – depression, ångestsyndrom, parkinson, demenssjukdomar med flera.
✅ Kristillstånd som är vanliga hos äldre.
✅ Teori blandat med reflektioner, fallövningar, gruppövningar och filmer.

“Kunskap om psykiskt lidande räddar liv och är lika grundläggande som att ha kunskap om hur du utför hjärt-lungräddning.”  – Tomas Persson, Instruktör och ambulanssjuksköterska

Instruktör

Utbildningen leds av erfaren ambulanssjuksköterska som mött och hanterat psykiskt lidande i sitt dagliga arbete.

Målgrupp

MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre, riktar sig till personal som möter äldre personer i sitt arbete.

Lärandemål

Efter utbildningen har du fått kunskap om hur du kan vägleda, upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt vid psykisk ohälsa hos vuxna. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över, eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp.

Kursdatum

Om vi har inplanerade öppna utbildningar på plats hos oss hittar du dem här. 

Begär en offert

Vi återkommer inom en arbetsdag.

Ring: 08-41049049.

Eller skicka ett meddelande:

Registrera dig FÖR NYHETSBREV

Vi skickar ut information om utbildningar och produkter ca en gång per månad.