Brandfarliga arbeten

Certifiering för att arbeta med heta arbeten, giltig i fem år.
Toppbetyg på TrustPilot
5/5

Kursbeskrivning

Utbildningen är tänkt för personer, anställda eller entreprenörer som arbetar med moment där brand kan uppstå. Försäkringsbolagen och arbetsmiljöverket kräver att alla som arbetar med heta arbeten ska ha ett certifikat för att få utföra dessa arbeten. Utbildningen i brandfarliga arbeten ger dig ett sådant certifikat som är giltigt under 5 år.

Brandfarliga Arbeten är en modern utbildning framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området. Flera branscher har deltagit under utvecklingen av utbildningen för att få den anpassad efter olika arbetssituationer.

Kursen uppfyller de krav som försäkringsbolagens har på personal som utför eller är ansvariga för arbeten som innebär risk för brand. Efter godkänd utbildning får deltagarna ett giltigt certifikat som uppfyller försäkringsbolagens villkor.

Registrering i ID06 kompetensdatabas ingår i priset.

Brandfarliga arbeten är likställd med Brandskyddsföreningens utbildning, Heta arbeten.

Kursinnehåll

✅ Lagstiftning och försäkringskrav
✅ Brandteori
✅ Förebyggande brandkunskap
✅ Riskhantering
✅ Organisation
✅ Säkerhetsregler
✅ Praktisk släckövning
✅ Övningsuppgifter/Grupparbeten
✅ Certifieringstest

Målgrupp

Kursen är avsedd för all personal som utför tillfälliga arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning. Exempelvis byggarbeten, takläggning, lödning, torkning, håltagning, asfaltläggning, kap- och/eller skärarbeten samt svetsning. Alla som arbetar med dessa arbetsuppgifter ska vara certifierade i brandfarliga arbeten.

Utbildningen är även avsedd för dig som arbetar som beställare, brandvakt eller tillståndsansvarig och som behöver en certifiering för att få utföra dessa arbeten

Lärandemål, Brandfarliga arbeten

Efter genomförd utbildning ska deltagarna kunna tillämpa kunskapen på sin arbetsplats och på så sätt kunna förebygga och upptäcka risker för brand i sitt arbete.

COVID-19

Vi håller ner antalet per grupp för att minska smittspridningen.

Kursdatum

Om vi har inplanerade öppna utbildningar på plats hos oss hittar du dem här. 

Begär en offert

Vi återkommer inom en arbetsdag.

Ring: 08-41049049.

Eller skicka ett meddelande:

Registrera dig FÖR NYHETSBREV

Vi skickar ut information om utbildningar och produkter ca en gång per månad.