S-HLR

HLR för sjukvårdspersonal.

Kursbeskrivning

S-HLR är en utbildning för sjukvårdspersonal i hjärt-lungräddning där team och scenarioträning är en stor del av kursen. Roller tränas där kommunikation och arbetsfördelning är viktiga delar.  Övningarna genomförs med den akututrustning som finns att tillgå på arbetsplatsen. Hjärtstartare, syrgas, sug, svalgtub,  hjärtbräda samt träningen med två-livräddare-teknik.

Deltagaren lär sig kontroll av livstecken, bedöma om en person har hjärtstopp, bedöma andning och lägga en person i stabilt sidoläge samt att  behandla ett luftvägsstopp.

Kursinnehåll

✅ Teamträning
✅ Akututrustning
✅ HLR-teknik
✅ Halvautomatisk hjärtstartare
✅ Luftvägsstopp

Målgrupp

Sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.

Lärandemål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra S-HLR enligt gällande riktlinjer.

Utrustning

Grundläggande moment genomförs på halvkroppsdockor och scenarioövningar genomförs på helkroppsdocka. Pocketmask ingår och får behållas av deltagarna efter utbildningen.

Instruktör

Erfaren specialistsjuksköterska håller i utbildningen.

Kursdatum

Om vi har inplanerade öppna utbildningar på plats hos oss hittar du dem här.