Grundläggande brandskydd

Utbildningen i Grundläggande brandskydd ger er en trygg och säker arbetsplats avseende brand och förebyggande brandsäkerhetsarbete!

Kursbeskrivning

Alla anställda ska ha tillräckliga kunskaper i brandsäkerhet för att minimera riskerna vid eventuell brand. Detta är arbetsgivarens ansvar enligt lagen om skydd och olyckor. Ett förberedande platsbesök görs för att undervisningen ska kretsa kring brandskyddet på er egen arbetsplats.

Efter ett teoretiskt moment där företagets eget brandskydd står i centrum, får deltagarna praktisk övning i att släcka olika typer av bränder.

Utbildningen i grundläggande brandskydd är en viktig del i företagets brandskyddsarbete.

 

Kursinnehåll

✅ Ansvar och lagstiftning.
✅ Förebyggande brandskydd.
✅ Brandskyddsbeskrivningar.
✅ Åtgärder vid larm och tillbud.
✅ Brandfilt.
✅ Övning, skum- och pulversläckare.
✅ Övning, vätskebrand med kolsyresläckare.
✅ Demo, oljebrand i kastrull.
✅ Demo, gasbehållare i brand.

Förberedande besök

Platsbesök innan utbildningen där vi möter de som är ansvariga på just din arbetsplats. Lokalerna, skyltning m.m. gås igenom och fotograferas för att användas under utbildningen. På så sätt får ni en brandutbildning anpassad till era egna förhållanden.

Kursdatum

Om vi har inplanerade öppna utbildningar på plats hos oss hittar du dem här.