L-ABCDE Första Hjälpen

En komplett utbildning där du lär dig både HLR och att hantera akuta tillstånd enligt L-ABCDE.

Kursbeskrivning

Utbildning i första hjälpen, L-ABCDE. En kurs där du lär dig agera vid fler akuta tillstånd än enbart hjärtstopp. Du lär dig handla efter (L) Livsfarligt läge, (A) Luftväg, (B) Andning, (C) Cirkulation (D) Medvetandegrad och (E) Exponering av yttre faktorer.  Områden som berörs är bland annat blödning, stroke, insulinchock, brännskador, fallskador, hjärnskakning, skallskador, epileptiska anfall samt hjärtstopp. Första hjälpen utbildningen går att anpassa för att passa olika typer av verksamheter. HLR-utbildningen ingår i kursen.

Kursinnehåll

✅ HLR-vuxen
✅ L-ABCDE
✅ Trauma & Olycksfall
✅ Akuta sjukdomar
✅ Krishantering
✅ Praktisk övning

Instruktör

Erfaren specialistsjuksköterska håller i utbildningen.

Målgrupp

Utbildningen är avsedd för alla yrkesgrupper som behöver kunskap i akut omhändertagande. Exempelvis Byggarbetare, elektriker, hantverkare och fritidsledare.

Kursdatum

Om vi har inplanerade öppna utbildningar på plats hos oss hittar du dem här.