L-ABCDE Första Hjälpen utbildning (HLR ingår)

En komplett utbildning där du lär dig både HLR och att hantera akuta sjukdomstillstånd och olycksfall enligt L-ABCDE strukturerat omhändertagande.
Toppbetyg på TrustPilot
5/5

Kursbeskrivning

Utbildning i första hjälpen, L-ABCDE. Deltagarna lär dig agera enligt ett strukturerat omhändertagande, lämpligt vid både akuta olyckor och sjukdomar.  Prioritetsordningen som deltagarna får lära sig är (L) Livsfarligt läge, (A) Luftväg, (B) Andning, (C) Cirkulation (D) Medvetandegrad och (E) Exponering av yttre faktorer.

Utbildningen i första hjälpen ger dig kunskaper i hur du agerar vid bland annat blödning, stroke, insulinchock, brännskador, frakturer, fallskador, hjärnskakning, skallskador, epileptiska anfall samt hjärtstopp.

Utbildningen varvar teori med praktik och diskussion förs efter olika fallbeskrivningar där deltagarna tillsammans får komma fram till hur den skadade eller sjuka personen vårdas på bästa sätt.

Målet med utbildningen är att deltagarna ska kunna minska lidande och minska risken för att skador och tillstånd förvärras. Att snabbt agera enligt första hjälpen, L-ABCDE kan vara livräddande i en akut situation.

Första hjälpen utbildningen går att anpassa för att passa olika typer av verksamheter. HLR-utbildningen ingår i kursen.

Kursinnehåll

✅ HLR-vuxen
✅ L-ABCDE strukturerat omhändertagande
✅ Trauma & Olycksfall
✅ Akuta sjukdomar
✅ Krishantering
✅ Praktisk övning

Instruktör i första hjälpen, L-ABCDE

Erfaren ambulanssjuksköterska håller i första hjälpen utbildningen. Instruktören har mångårig erfarenhet av att vårda svårt sjuka och skadade patienter.

Målgrupp

Utbildningen är avsedd för alla yrkesgrupper som behöver kunskap i akut strukturerat omhändertagande. Exempelvis Byggarbetare, elektriker, hantverkare och fritidsledare.

Kursdatum

Om vi har inplanerade öppna utbildningar på plats hos oss hittar du dem här. 

Begär en offert

Vi återkommer inom en arbetsdag.

Ring: 08-41049049.

Eller skicka ett meddelande:

Registrera dig FÖR NYHETSBREV

Vi skickar ut information om utbildningar och produkter ca en gång per månad.