Luftvägsrensare – Inte att lita på

Läkemedelsverket har gått ut med en varning gällande så kallade luftvägsrensare, kvävningshjälp eller kvävningsräddare.

Om en person upplever kvävning pga ett främmande föremål i luftstrupen är det av yttersta vikt att agera snabbt. Produkter marknadsförda som luftvägsrensare bör dock inte vara din första åtgärd vid ett luftvägsstopp. Det finns en oro att dessa enheter kan försena agerande enligt de riktlinjer som finns framtagna av Svenska HLR-rådet.

För närvarande finns det en marknadsföring online och på sociala medier av produkter som påstår sig kunna rädda liv i händelse av kvävning. Dessa produkter, kända som luftvägsrensare, kvävningshjälp eller kvävningsräddare, bör man närma sig med försiktighet.

De typer av luftvägsrensare som marknadsförs med “sugkoppar” används inte inom svensk hälso- och sjukvård.

luftvagsrensare webb
Bild på luftvägsrensare från läkemedelsverkets hemsida.

Potentiella säkerhetsbrister hos produkter som ska rädda liv

Läkemedelsverket har mottagit flera anmälningar om att så kallade luftvägsrensare på den svenska marknaden kan ha allvarliga säkerhetsbrister. Det gäller exempelvis produkter som saknar CE-märkning och som inte inkluderar information om potentiella risker.

En stor utmaning är att det ofta inte finns någon garanti för att dessa produkter verkligen fungerar som utlovat. De riskerar därför att försena processen i en situation där varje sekund är avgörande.

Om någon sätter i halsen är det viktigt att du kan agera snabbt. Produkter som luftvägsrensare ingår inte i de livräddande åtgärder som du ska vidta vid ett luftvägsstopp enligt gällande svenska riktlinjer. Risken finns att användningen av en så kallad luftvägsrensare fördröjer tiden det tar till någon agerar korrekt med metoder som vi vet är effektiva.

Hjärt-lungräddning.se håller utbildningar där du får lära dig att agera enligt de senaste riktlinjerna i hantering av luftvägsstopp. Instruktörerna är dessutom erfaren sjukvårdspersonal som kan dela med sig av nyttiga erfarenheter. Du bokar enkelt en utbildning i hjärt-lungräddning här.

De svenska riktlinjerna följer de europeiska riktlinjerna inom HLR och första hjälpen, framtagna av ERC (European Resuscitation Council). Vart femte år förnyas alla riktlinjer i HLR enligt den senaste forskningen, senaste revideringen gjordes 2021.

Läs mer luftvägsrensare på läkemedelsverkets hemsida. https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicinteknik/anvanda/forlita-dig-inte-pa-luftvagsrensare2#hmainbody1

Hur räddar man effektivt någon som satt i halsen?

John Tillenius som är ambulanssjuksköterska och huvudinstruktör i Barn-HLR listar de viktigaste punkterna för att effektivt rädda en person, barn eller vuxen som satt i halsen.

  1. Använd vetenskapligt framtagna metoder – Att testa nya saker när en situation är akut, utan att veta om dessa fungerar är verkligen inte att rekommendera.
  2. Träna genom att gå en kurs och lära dig hur du gör på rätt sätt. Att öva med luftvägsstoppsvästar är ett bra sätt att få till rätt teknik i rörelsen.
  3. Använd en certifierad utbildare med praktisk och klinisk erfarenhet. -En utbildare med erfarenhet från riktiga akuta situationer kan ge dig ovärderlig kunskap.
  4. Repetera HLR-utbildningen och träna minst en gång per år. Mellan de fysiska utbildningstillfällena är det bra att uppdatera kunskapen med genom en digital utbildning i HLR.
  5. Scenarioträning, där du får lära dig att hantera en situation och inte enbart lära dig handgreppen är ett bra sätt att göra repetitionsutbildningen lärorik och utvecklande.

Riktlinjer vid luftvägsstopp

  1. En person som kan hosta och fortfarande syresätter sig ska försöka hosta upp föremålet. Uppmana personen att hosta.
  2. Om personen inte kan eller orkar hosta varva 5 ryggdunk med 5 buktryck tills föremålet kommer upp.
  3. Medvetslös person – ring 112 – påbörja HLR – titta i munnen vid misstanke om föremålet lossnat.
handlingsplan luftvägsstopp
Handlingsplan luftvägsstopp

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg

Ring: 08-41049049.

Eller skicka ett meddelande:

Registrera dig FÖR NYHETSBREV

Vi skickar ut information om utbildningar och produkter ca en gång per månad.