Instruktör i grundläggande HLR för sjukvårdspersonal (S-HLR)

Datum:

2022-05-05

Tid:

08:00

Plats:

Stockholm

Utbildning till instruktör i grundläggande HLR för sjukvårdspersonal (S-HLR Vuxen) enligt HLR-rådets senaste riktlinjer. Deltagarna får efter godkänd utbildning själva utbilda personer i grundläggande HLR för sjukvårdspersonal (S-HLR Vuxen).

Obs! för att kunna förbereda dig behöver du en HLR-docka. Även en hjärtstartar-trainer är att rekommendera. Kontakta oss för att köpa eller låna utrustning. Vi erbjuder mycket bra priser på övningsmaterial i samband med kursbokning.

Innehåll

 • Information om HLR-rådets utbildningsprogram. 
 • Information om HLR-rådets riktlinjer
 • HLR med god kvalitet
 • Praktisk övning i HLR-tekning, tillämpning av utvecklande feedback.
 • Test av HLR-teknik
 • Redovisning av träningsuppgifter
 • Utbilda allmänheten
 • Diskussion om pedagogik och organisation av HLR-utbildning

Förkunskaper

Du ska ha genomfört grund eller repetitionsutbildning i grundläggande HLR för sjukvårdspersonal inom sex månader före instruktörskursen i grundläggande HLR för sjukvårdspersonal (S-HLR). Vi har möjlighet att hålla förberedande grundutbildning. Hör av dig till oss för mer information.

Förberedelser

 • Läsa in kurs- och instruktörsbok i hjärt-lungräddning vuxen för sjukvårdspersonal.
 • Genomföra HLR-rådets webbutbildning i hjärt-lungräddning vuxen för sjukvårdspersonal på både kursdeltagar- och instruktörsnivå
 • Se filmen ”Vuxen-HLR utbildningsfilm 2021” på HLR-rådets hemsida
 • Läsa in instruktörsboken i hjärt-lungräddning vuxen.
 • Förbereda träningsuppgifter enligt instruktioner i kallelsen.(Skickas ut separat)
 • Läsa igenom skriften ”livet efter hjärtstopp” på hlr.nu. (rekommenderat)
 • Målgrupp

Sjukvårdspersonal

Lärandemål

Kursdeltagarna ska efter genomförd utbildning känna sig trygga med att själva hålla utbildning i S-HLR.

Kurslängd

8 h

Datumet har passerat
Antal platser 8 (8 Kvar)
 • Stockholm
 • Järnvägsgatan 36
 • Sickla
 • 13154

Datum och tid

 • 2022-05-05 08:00   -   17:00
Dela denna kurs
Lägg till i din kalender

Ring: 08-41049049.

Eller skicka ett meddelande:

Registrera dig FÖR NYHETSBREV

Vi skickar ut information om utbildningar och produkter ca en gång per månad.