Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Cookies används för trafikmätning och optimering av sidans innehåll samt till att målinrikta marknadsföring. Vi säljer inte din information vidare. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.
Klicka här för att se våra recensioner på Google!
 

S-HLR

Postad av John 2019-11-25 0 Kommentarer HLR för Sjukvårdspersonal,

S-HLR är en utbildning för sjukvårdspersonal i Hjärt-lungräddning med  med enkla hjälpmedel, hjärtstartare, syrgas, hjärtbräda samt träningen med två livräddarteknik. 

Deltagaren lär sig kontroll av livstecken, bedöma om en person har hjärtstopp, bedöma andning och lägga en person i stabilt sidoläge samt att  behandla ett luftvägsstopp.

Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer för S-HLR från 2016

Största delen i utbildningen är praktisk träning.

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra S-HLR enligt gällande riktlinjer.

Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.
 

Tidsåtgång: 3-4 timmar
Antal deltagare: 4-8 deltagare/instruktör
Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året

Förkunskapskrav för grundkurs S-HLR vuxen

inläst kursbok S-HLR vuxen och materialet ”Överlevnad efter hjärtstopp”
(obligatoriskt för dem som vårdar patienter med hjärtstopp).

genomförd webbutbildning med godkänt resultat
 

Lärandemål för grundutbildning i S-HLR
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:
– förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
– utföra HLR med god kvalitet med både en- och tvålivräddarteknik på hårt underlag
– behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för S-HLR
– behandla en patient med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer

Taggar: S-HLR HLR Utbildning