Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Cookies används för trafikmätning och optimering av sidans innehåll samt till att målinrikta marknadsföring. Vi säljer inte din information vidare. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.
Klicka här för att se våra recensioner på Google!
 

Fem saker föräldrar borde kunna inom första hjälpen

Postad av System 2020-01-02 0 Kommentarer Blogg,

De flesta föräldrar har en stark instinkt att skydda och hjälpa sitt barn vid olycka eller sjukdom. Forskning visar att ett stort antal föräldrar inte är uppdaterade i första hjälpen. Ny forskning från England visar att mer än tre fjärdedelar, 77 procent av föräldrar till små barn inte är uppdaterade i första hjälpen. Ingen liknande studie är gjord i Sverige, men mycket talar för att svenska föräldrars kunskaper i första hjälpen inte är bättre än i England.

 

Undersökningen, gjord av Kiddi Caru Day Nurseries (kiddicaru.com) fann att över hälften av föräldrarna inte visste hur de gör hjärt-lungräddning på ett barn. En av tio föräldrar var osäkra på vad de skulle göra om deras barn satt något i halsen och 40 procent av föräldrarna visste inte hur de skulle hjälpa ett medvetslöst barn.

 

Det tar inte lång tid att lära sig Första hjälpen, en kurs i första hjälpen och hjärt-lungräddning tar ca 3 timmar. Många nyblivna föräldrar saknar denna utbildning. Hos vissa BVC mottagningar går man snabbt igenom vissa moment, men dessa snabbkurser är inte tillräckligt omfattande och innehåller lite praktiskt övning. Många föräldrar saknar faktiskt helt utbildning i Första hjälpen och Hjärt-lungräddning till barn. Företag som exempelvis www.hjärt-lungräddning.se (Checkit  Health Care) håller i bra utbildningar anpassade till nyblivna föräldrar. Att anmäla dig till en utbildning i hjärt-lungräddning kan vara det viktigaste beslut du tar i livet.

 

Om det värsta skulle hända ditt barn är det viktigt att veta vad du måste göra i väntan på ambulans. Hur föräldrar reagerar är helt avgörande för barnets överlevnad. Många gånger är det behandlingen under de första minuterna som är avgörande och I Sverige kan det ta lång tid innan hjälp kommer. I Stockholms län tar det i snitt över 10 minuter från larm tills ambulans anländer vid livshotande situationer. I Glesbygd kan det ta betydligt längre tid. Förhoppningen är att du aldrig ska behöva använda dessa kunskaper, men om det värsta tänkbara händer måste du kunna agera snabbt. Följande fem åtgärder är något som alla föräldrar bör ha kunskap om.

 

1. Hjärt-lungräddning

 

Det finns många skäl till varför ett barn slutar andas och drabbas av hjärtstopp. Hos vuxna är den vanligaste orsaken till hjärtstopp på grund av en hjärtinfarkt som medför rytmrubbning i hjärtmuskeln. Hos barn är den primära orsaken till hjärtstopp syrebrist. Syrebrist kan orsakas av kvävning, drunkning, luftvägssjukdomar, allergier eller att en barn blivit medvetslös och tungbasen täppt till luftvägarna.

 

En snabb bedömning av medvetslöshet kan göras genom att Ta i barnet, skaka eller kläm runt axlarna, ropa deras namn för att se om det reagerar.

 

Därefter behöver vi kontrollera andningen, öppna först luftvägen genom att luta huvudet och lyfta hakan bakåt. På spädbarn får vi inte böja huvudet för lång bak, då finns risk att vi täpper till luftvägarna istället. Titta, lyssna och känna efter andning. Detta får högst ta 10 sekunder. Om vi bedömer att barnet inte är medvetet eller andas måste vi påbörja Hjärt-lungräddning, HLR.

 

Börja med att öppna luftvägen. Ge fem inblåsningar för att syresätta blodet, Hos det minsta barnet 0 - 1år genom att placera munnen över barnets mun och näsa, Blås in ungefär den luft du har i munhålan, varje inblåsning ska ta ca 1-1.5 sekund, viktigt att få helt tätt. Gör därefter 30 bröstkompressioner, tryck med två fingrar i mitten av bröstbenet. Fortsätt sedan i intervaller med 30 bröstkompressioner och två inblåsningar.

 

Hos det äldre barnet från 1 år- puberteten öppnar du luftvägen genom att lägga en hand på pannan och två fingrar på hakspetsen, böj huvudet bakåt. Gör därefter 5 långsamma inblåsningar 1-1.5 sekund,  Titta så att bröstkorgen höjer sig. Därefter påbörjar du bröstkompressioner. Bröstkompressionerna görs med en hand, Handflatan mitt på bröstbenet. Hastighet hos både spädbarn och äldre barn är 100-120 kompressioner per minut. Fortsätt sedan i intervaller med 30 bröstkompressioner och två inblåsningar. Om barnet börjar andas, placera det i stabilt sidoläge och kontrollera hela tiden andningen i väntan på ambulans.

 

2. Luftvägsstopp

 

På spädbarn, barn under ett år börjar vi med fem ryggdunk följt av 5 bröstkompressioner. Bröstkompressioner gör du med två fingrar mitt på bröstbenet. Kontrollera om något kommer ut, om inte fortsätt igen med 5 ryggdunk och 5 bröstkompressioner, håll barnet i dränageläge. 

 

På äldre barn, uppmuntra personen att hosta om barnet inte kan hosta gör du fem Ryggdunk mellan skulderbladen. Om inget kommer upp gör sedan fem buktryck/ heimlich manöver genom att ställa dig bakom personen. Hålla dina armar under personens armar, Knyt näven  med tummen mitt i handen , placera tumsidan av näven mellan personens navel och bröstkorg. Lägg den andra handen ovanpå den knutna handen och tryck snabbt, snärtigt uppåt. Du ska komma in under bröstkorgen och trycka upp mot diafragman. Fortsätt i cykler med fem ryggdunk och fem buktryck tills föremålet kommer upp eller personen blir medvetslös. Blir personen medvetslös ring 112 om det inte gjorts tidigare och påbörja HLR. Ett barn som satt i halsen och fått upp föremålet eller om man har utfört buktryck på ett barn bör man uppsöka sjukhus för kontroll.

 

3. Hjärnskakning/ huvudskador

 

I studien från England konstaterades att 62 procent av all föräldrarna inte känner till tecken på en hjärnskakning, eller vad de ska göra om deras barn drabbats.

Om ditt barn slagit i huvudet och fått en bula kan du kyla ner den med en kall handduk. En bula är oftast hård, detta beror på att blod samlas mellan skallbenet och huden. Bulan behandlas med Kyla och vila. En mjuk svullnad kan bero på en fraktur på skallbenet, oftast på grund av kraftigare våld. Då ska barnet alltid undersökas på sjukhus. Barnet kan också drabbas av en hjärnskakning efter olyckan. En hjärnskakning är att hjärnan har kommit i rörelse, du kan förlora medvetandet eller tappa minnet under en kort stund. Visa symtom kan komma efter flera timmar, som huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, förvirring och onaturlig trötthet. Det kan vara svårt att bedöma om barnet behöver söka vård. Kontakta 1177 för rådgivning. Däremot ska du genast ringa 112 om barnet slagit i huvudet och varit

 

1. Avsvimmad mer än 1 minut,

2. Barnet som slagit i huvudet får kramper

3. Det tar lång tid för barnet att återhämta sig

4. Barnet uppvisar förvirring och/eller sömnighet.

 

4.Brännskador

Undersökning i England visar att en av tio föräldrar inte vet vilken behandling som är rätt för brännskador. Vid en brännskada ska följande moment göras, Börja kyla brännskadan så snabbt som möjligt. Skölj den skadade kroppsdelen med kallt/Ljummet vatten i 10 minuter, men helst 20. Använd inte is, krämer eller geler - de kan skada vävnaden och öka risken för infektion. Om brännskadan är större än handflatan, sitter i ansiktet, på fötter eller händer eller i leder eller i underlivet ska läkare kontaktas, kontakta 1177 för rådgivning.  Vid livshotande brännskada ring 112 för hjälp. Ta bort alla smycken och kläder som är nära brännskadorna (såvida det inte är fast brända). Täck det brända området för att skydda från infektion. Speciella brännskadeförband finns.

 

5. Feberkramper

 

Krampanfall orsakas vanligtvis hos små barn från 3 månader upp till 5 år på grund av en förhöjd kroppstemperatur, vanligtvis på grund av feber men andra orsaker kan öka kroppstemperaturen. Symtomen inkluderar våldsam muskelryckningar, blek hud kan till och med bli lite blå, andningsuppehåll och medvetenhet förlust.

För att behandla barnet måste vi få ner temperaturen, ta bort kläder och sängkläder, öppna fönster eller gå utomhus med barnet,  kontrollera andning genom att öppna luftvägarna och placera barnet i stabilt sidoläge. Ring 112. Om möjligt ge febernedsättande. De föräldrar som upplevt feberkramper beskriver det som om att deras barn dör i famnen på dem, det ser värre ut än det är och oftast är det helt ofarligt och växer bort med åren. Om ett barn fått ett krampanfall ska man alltid uppsöka sjukhus för att utesluta eventuella andra orsaker till krampanfallet som Epilepsi, tumörsjukdom m.m