Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Cookies används för trafikmätning och optimering av sidans innehåll samt till att målinrikta marknadsföring. Vi säljer inte din information vidare. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.
Klicka här för att se våra recensioner på Google!
 

Första Hjälpen till Psykisk Hälsa - MHFA

Postad av System 2020-02-19 0 Kommentarer Kris stöd & kommunikation,

Att ha kunskap i första hjälpen till personer med krisreaktioner eller andra typer av psykiskt lidande är minst lika viktigt som att kunna hanter olyckor, skador och hjärtstopp. Här kan du boka utbildning i Första Hjälpen till psykisk hälsa, MHFA. Utbildningen finns i tre olika varianter, vuxna, ungdomar eller äldre. Efter genomförd utbildning har du verktyg för att kunna upptäcka psykisk ohälsa och lidande. Du lär dig stödja och uppmuntra drabbade personer i kris samt avgöra när personen behöver proffessionell hjälp. Målgruppen är bred och beroende av vald inriktning på utbildningen. personalansvariga, chefer, gruppledare, lärare, fritidspedagoger, personal inom äldreomsorgen m.m. 

Nedanstående utbildningar är framtagna av Karolinska institutet och innehåller standardiserat kursinnehåll anpassat av KI.

Utbildningarna kan hållas både på plats hos er över hela Sverige och på plats hos oss, för både stora och små grupper. Vi har även öppna utbildningar på plats hos oss, där ni kan boka enstaka platser. Datum för dessa ser du längst ner på denna sida.


 

Första hjälpen till psykisk hälsa - standard (Vuxen)


Första hjälpen-kursen är en 12-timmars kurs. Den kan ges i olika tretimmarsmoduler anpassat efter deltagarnas möjligheter att avsätta den tid som behövs. Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.


Första hjälpen till psykisk hälsa - ungdom


Första hjälpen-programmet finns också med särskild inriktning mot ungdomar i åldersgruppen 12-18 år. Ungdomskursen, som är en 14-timmarskurs, är avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar, exempelvis skolpersonal, socialtjänstpersonal eller föräldrar/vårdnadshavare. Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna finns ett avsnitt om ungdomsutveckling, ett om ätstörningar och ett om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. Huvudmålet är på samma sätt som i vuxenprogrammet att lära ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa. Programmet är översatt till svenska och anpassat till svenska förhållanden.
 

Första hjälpen till psykisk hälsa - äldre
 

Numera finns även en version av Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre som tagits fram i Sverige och som delvis bygger på det australiensiska programmet. Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och framåt. Kursen är en 12-timmarskurs som behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur du kan upptäcka dessa. I kursen behandlas även demenssjukdomar, Parkinsons sjukdom, konfusion/delirium, samt matproblem och undernäring. Fokus i programmet är, som i övriga MHFA-kurser, handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med tydliga problem.


Datum för öppna utbildningar på plats hos oss


Boka utbildningen i första hjälpen till psykisk hälsa genom att kontakta oss här.
Ange datum samt hur många deltagare du vill anmäla. Skicka även med faktureringsadress och orgnummer.


 

Alla våra öppna utbildningar är för tillfället inställda. vid intresse eller frågor kontakta oss på mail eller telefon. Info@checkithealthcare.se / 0841049049

 

27-28 April - Stockholm - Första hjälpen till psykisk hälsa - standard (Vuxen)
7-8 Maj - Stockholm - Första hjälpen till psykisk hälsa - standard (Ungdom)
14 - 15 Maj - Stockholm - Första hjälpen till psykisk hälsa - standard (Äldre)
26 - 27 Maj - Stockholm - Första hjälpen till psykisk hälsa - standard (Vuxen)
4-5 Juni - Stockholm - Första hjälpen till psykisk hälsa - standard (Ungdom)
10-11 Juni - Stockholm - Första hjälpen till psykisk hälsa - standard (Äldre)